Quốc gia Amberground có một nghề rất nổi tiếng có tên là “Bee” – nghề đưa thư, bưu kiện. Đặc biệt bưu kiện đó có thể là hàng hóa nhưng cũng có thể là con người.

Vì càng đi xa thì càng xuất hiện nhiều quái vật ăn thịt và rất nhiều nguy cơ khác rình rập cho nên “Bee” là một nghề được đánh giá là cực kì mạo hiểm.

Click để đọc thêm…