Các ấn phẩm của NXB Kim Đồng được phát hành theo hai cách:

  • Sách phát hành định kỳ theo lịch(bao gồm các ấn phẩm tranh truyện hiện đại và các ấn phẩm có nhiều tập ) – phát hành định kỳ vào thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần
  • Sách phát hành thường kỳ: phát hành liên tục vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần

Click để xem thêm …