Những nét vẽ gần giống nhau, những phong cách tương tự nhau. Những nhân vật củng dáng người, nhưng khác họa sĩ.

Những sensei đó không có 1 cái gì gọi là phong cách riêng hay sao, mà lại phải đi sao chép phong cách của người khác chứ?Bạn nghỉ thế nào ?

Click để so sánh