Từ ngày 26 tháng 10 đến 2 tháng 11, Cổng thông tin Goo của Nhật đã tiến hành khảo sát người dùng của họ theo câu hỏi sau: Loại thức ăn nào bạn từng nhìn thấy trong anime, manga hay các loại sách truyện khác mà bạn muốn ăn thử?

Có tất cả 22,389 phiếu, dưới đây là các sự lựa chọn trong top 5

Click để đọc thêm…