Nhận xét của họa sĩ Hachiya đến từ việc Kensaku Fukui, luật sư và cũng là giáo sư Đại học Nihon University, viết một bài luận về những ảnh hưởng nếu Nhật gia nhập TPP

Với Luật pháp hiện tại, cảnh sát sẽ không làm gì trừ khi tác giả viết đơn kiện về việc vi phạm bản quyền. Với TPP, vi phạm bản quyền sẽ không cần đơn kiện nữa.

Click để đọc thêm…