Website manga online Garaku no Mori của Home-sha đã đăng preview dành cho series manga mới nhất của bộ đôi mangaka Kaishaku mang tựa đề 2×2.

Click để đọc thêm…