Dường như ảnh hưởng của phong trào moe vẫn chưa ngớt.

Các nhân viên biên tập của Jump Square đã lên tiếng chỉ trích thế hệ mangaka tiềm năng mới rằng họ không chịu bỏ công sức vẽ các nhân vật nam sao cho “phong độ” cả.

Click để xem thêm…