“Nét đặc trưng của người Nhật chính là sự tham lam.
Đợt sóng thần này tượng trưng cho một cơ hội tốt để tẩy rửa cái lòng tham này”

Click để đọc thêm…