Sự kiện này có nguy cơ phải hủy bỏ,nhưng tổn thất lớn hơn chính là ảnh hưởng về tiếng tăm của cả Ishihara cùng chính quyền Tokyo

Một số công ty,như Pixiv đã bắt đầu thể hiện thái độ nước đôi

Click để đọc thêm …