“Không thể nào tránh khỏi việc có quá nhiều người tham dự rút lui như thế. Việc duy trì chất lượng như trước đây chúng tôi đã làm là một điều cực kỳ khó.”

Sau khi một liên minh 10 NXB tuyên bố tẩy chay sự kiện này, các nhà tổ chức (không may lại được đặt tên là “Hiệp hội Phim Hoạt hình Nhật Bản”) đột nhiên lại tiếp tục cố gắng mời gọi thêm người tham gia,nhưng giờ thì dường như họ đã nhận ra điều này thật là vô ích

Click để đọc thêm…