Website chính thức của Hội chợ Anime Quốc tế Tokyo xác nhận sự kiện này đã bị hủy bỏ sau hậu quả của trận động đất và sóng thần.

Ban điều hành sự kiện đã quyết định hủy bỏ sự kiện nhằm đảm bảo an toàn cho các nhà trưng bày cùng những người tham dự khi mà nguồn năng lượng và điều kiện lưu thông không chắc chắn.

Click để đọc thêm …