Nhà minh họa Joseph Senior đã sáng tạo ra một series các hình ảnh khắc họa figure Hello Kitty kết hợp với nhiều nhân vật văn hóa đại chúng khác nhau, trong đó có một số nhân vật thuộc các tựa đề anime và manga.

Những figure này chỉ được thể hiện trên hình minh họa,chúng không tồn tại ngoài đời.

Click để đọc thêm…