Số tháng 11 của tạp chí Gush, được Kaiohsha phát hành vào thứ 2, thông báo rằng mangaka Hinako Takanaga sẽ ra mắt một chương mới của manga Bokutachi wa Shippai (spin-off của boys-love manga Koi suru Bo-kun).

Click để đọc thêm…