Hiệp hội lo ngại rằng nền văn hóa hoạt hình Nhật Bản có nguy cơ suy tàn nếu dự luật được thông qua

Click để đọc thêm…