Manga mới được thực hiện bởi tác giả của bộ Haven’t You Heard? I’m Sakamoto sẽ ra mắt vào ngày 15 tháng 07