Vở nhạc kịch được ra mắt ở Tokyo, sau đó sẽ biểu diễn ở Fukuoka và Osaka