Mangaka Haruki thông báo trên tài khoản Twitter chính thức của mình trong tháng này rằng ông dự định sẽ sớm tiếp tục manga Kisei Jūi Suzune. Series ra mắt trên tạp chí Doki! của Takeshobo vào năm 2004.

Click để đọc thêm…