Nhà xuất bản Hakusensha tiết lộ trong số tháng 12 của tạp chí LaLa, được xuất bản vào thứ 5 tuần này, rằng tạp chí online miễn phí LaLa Melody sẽ đi vào hoạt động từ ngày 22 tháng 11.

Click để đọc thêm…