Website chính thức của tạp chí Comic Blade, do Mag Garden phát hành, cho hay 4 series sẽ kết thúc trong số tháng 6 vào ngày 30/4.

Click để đọc thêm…