Số tháng 6 của tạp chí Monthly Shōnen Rival, được Kodansha phát hành vào thứ 6 tuần rồi, cho hay hai manga Momo Pro Z (tác giả Tetsuya Kojō) và Shiochu – Carbon Dioxide & Kiss (tác giả Sesuna Mikabe) sẽ kết thúc trong số tiếp theo vào ngày 4/6.

Click để đọc thêm…