Câu chuyện về một phạm nhân tên Ashitarō và ra mắt nhân dịp kỷ niệm lần thứ 9 của tạp chí Jump Square