Event OneShot

July 29, 2011 | | Manga

– Nhằm giúp các bạn có thể giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tự tin hơn trong quá trình thực hiện và rls những chap truyện tuyệt vời hơn, chất lượng hơn, bọn mình xin được tổ chức event cuộc thi One Shot lần 3 này

Click để đọc thêm…