Tập 1 của cả ba bộ truyện trên sẽ được phát hành vào thứ tư