Trong một cuộc thảo luận cùng nhà sản xuất âm nhạc Yasutaka Nakata , tác giả One Piece đã diễn tả trải nghiệm sáng tác một bước ngoặt lớn trong manga này, có liên quan tới nhân vật Ace

Nakata bảo rằng ông đọc Weekly Shonen Jump ngay khi nó vừa phát hành, và cho biết Ace là nhân vật yêu thích của ông

Click để đọc thêm…