Gần 90% độc giả One Piece là người lớn, trong đó đa số thuộc độ tuổi trung niên hay lớn hơn, và độ tuổi nhóm độc giả này vẫn tiếp tục tăng nhanh chóng.

Theo thống kê của Kinokuniya, được NHK phát sóng, One Piece có gần 90% số độc giả là người lớn, và phần đông trong số đó đều đã qua tuổi 30

Click để đọc thêm…