Manga k-on-titan">Attack on Titan của Hajime Isayama đã bán được 8.342.268 triệu bản và vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng doanh số series manga nửa đầu năm 2014 của Oricon. Với thành tích này, k-on-titan">Attack on Titan đã chấm dứt chuỗi thống trị của One Piece trong vòng 5 năm liền (2009-2013), trước đó series hải tặc của Eiichiro Oda liên tục nắm giữ vị trí số một trong nửa đầu năm. Ở vị trí thứ hai, One Piece bán được 4.936.855 bản.

Click để đọc thêm…