Khóa học này dự tính sẽ được đưa vào giảng dạy từ tháng 4 năm sau.

ĐH Kyoto Seika cho biết việc cho ra mắt chương trình đào tạo “Tiến sĩ manga” chính là một cách để đem văn hóa manga ra với quốc tế, và đẩy mạnh sự phát triển về phương tiện truyền thông KTS cũng như nội dung văn hoá toàn cầu.

Click để đọc thêm …