• Đứng đầu là Black Butler tập 13 , ngay sau đó là Spice & Wolf 8
  • Yu-Gi-Oh! 5D’s và Sailor Moon nằm trong top 10.

Click để đọc thêm…