Series mới ra mắt trên app Manga ONE do Shokakukan phát hành với các nhân vật chính mới

Tài khaonr Twitter chính thức của Manga ONE, app của tạp chí web comic Ura Sunday do Shokakukan phát hành, đã thông báo vào thứ 7 rằng Daisuke Higuchi, tác giả Whistle! sẽ ra mắt một series manga mới