Lễ tốt nghiệp của ĐH Kyoto sắp diễn ra vào ngày 24, có truyền thống khá nổi tiếng với những trang phục cosplay đầy màu sắc, song trường vừa đưa ra quyết định cấm truyền thống này

Là một truyền thống lâu năm và nổi tiếng độc nhất tại đây, sự thất vọng và không hài lòng khi nó bị ngưng được sinh viên cũng như những thành phần khác thể hiện qua mạng.

Click để đọc thêm…