Cuốn manga nào bạn đọc đầu tiên? nó đã lôi cuốn bạn như thế náo? Manga đầu tiên tôi đọc la Doreemmon nó đã lại cảm xúc trong tôi rất nhiều và đưa tôi đến manga khác sau này.Trước đây tôi chỉ thích truyện tranh Việt Nam( cô tiên xanh) và cho là hay nhất nhưng một lần tình cờ đọc Doremon tôi đã thay đổi suy nghĩ của mính tôi bắt đầu đọc nhiếu manga khác.

Click để xem thêm …..