Kazuto Tatsuta, một cựu công nhân ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi sau cơn động đất và sóng thần xảy ra hồi tháng 3/2011, đã ra mắt một series manga về trải nghiệm của mình trong số 48 của tạp chí Morning, được Kodansha phát hành vào thứ 5 tuần trước.

Click để đọc thêm…