Để kỷ niệm cho lần ra mắt movie 3.0 (Rebuild of Evangelion) tại Nhật, công ty cà phê và trà này sẽ tung ra cà phê UCC mới dạng lon in hình các nhân vật Evangelion

Giá bán lẻ một hộp 6 lon là 720 yên. Một bìa đựng hồ sơ in hình Asuka sẽ đi kèm mỗi thùng.

Click để đọc thêm…