DAYS; Kiss Him, Not Me và Kōnodori đã giành chiến thắng!