BGK chung kết Giải thưởng Manga Shogakukan lần thứ 56 đã công bố tên các tựa đề giành chiến thắng trong năm nay.Mỗi tựa đề thắng giải sẽ được tôn vinh với một pho tượng nhỏ bằng đồng cùng giải thưởng 1 triệu yên.
BGK năm nay bao gồm Mitsuru Adachi, Akira Oze, Kaiji Kawaguchi, Chiho Saito, Kenshi Hirokane, và Buronson

Click để đọc thêm…