Các NSX k-on-titan">Attack on Titan mới đây đã thực hiện một đoạn truyện chibi hài nói về điều Armin có thể tính làm nếu phát hiện là thùng đạo cụ sân khấu chứ không phải súng trong Trận chiến ở Quận Trost

Nữ Ảo thuật gia Armin, Thỏ Armin thực sự đã làm nên một cơn sốt.

Click để đọc thêm…