Vào năm 2008, từng có một người đàn ông bị bắt giữ vì đe dọa Comic Market 74.

Ủy ban Chuẩn bị Comic Market cho biết đã nhận được một lá thư đe dọa. Hiện ủy ban đang xem xét các phương án dành cho Comic Market (Comiket) 83. Theo kế hoạch ban đầu thì sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 29 đến 31 tháng 12

Click để đọc thêm…