Mình thấy một số bạn mua truyện vì thích và mua về để “chưng” chứ ít có đọc, hoặc không đọc luôn (vì đọc trên mạng rồi hay bận quá không có thời gian đọc). Bạn nào thuộc nhóm này vào điểm danh làm quen.