Tiếp tục vươn lên không ngừng , và ‘dải băng’ quấn quanh tập 60 của manga hải tặc One Piece, báo hiệu rằng series này hiện đã có hơn 200 triệu bản được in.

Click để xem thêm …