Clamp đã đăng một thông báo khẩn cấp công bố rằng một người trong số bốn thành viên của họ đã được chuẩn đoán rằng bị nén gãy xương thắt lưng

Theo yêu cầu của bác sĩ, thành viên đang gặp việc không may trên sẽ phải chịu đừng điều này khoảng nửa năm và phải nghỉ ngơi hoàn toàn trong khoảng thời gian đó

Click để đọc thêm…