Vàp ngày thứ Hai, Bandai đã bắt đầu nhận đặt hàng cho figure mới của Naruto Uzumaki, dựa trên thuật mới của cậu: “Quyến rũ” (Oiroke no Jutsu).