Cuộc đấu giá đã được bắt đầu vào hôm thứ bảy và đã nhận được đến 107 lượt ra giá trước nó kết thúc. Chiếc gối được bán đấu giá hiện vẫn chưa được mở ra khỏi bao bì.

Tạp chí Jump Square ban đầu đã phân phối một số lượng rất giới hạn của những chiếc gối có hình Momo này chỉ trong một đợt rút thăm quảng cáo ngẫu nhiên.

Click để đọc thêm…