Hồi bé, tôi ngưỡng mộ tình bạn mà Tomoyo dành cho Sakura.
Khi lớn hơn, tôi ngưỡng mộ tình yêu mà Tomoyo dành cho Sakura.