Thread dành cho những bạn nào hay phải redraw, gồm những thủ thuật và những cách redraw của một bạn redrawer hàng đầu thế giới hiện nay~ Nhớ theo dõi thường xuyên nhé. Nếu bạn có câu hỏi gì về redraw có thể hỏi trực tiếp tại topic.

Click để đọc thêm…