Tạp chí Super Jump cho biết tác giả Tohru Fujisawa (GTO, Kamen Teacher) và họa sĩ Sho Kitagawa (Nineteen, Hotman, Bengo!) sẽ cho ra mắt một series manga điều tra tội phạm mới có tên gọi là Soul Messenger

Click để đọc thêm …