Hôm trước họ nói thẳng với tôi rằng “vì sắc lệnh của Tokyo nên làm ơn đừng có sử dụng nhân vật học sinh nữa.” Nói như thế thì giờ chắc khỏi vẽ đồng phục học sinh được nữa rồi…”

Lệnh hạn chế nội dung trong A-M vẫn chưa thành luật chính thức, vậy mà giờ các mangaka đã thông báo cho biết các NXB bắt đầu từ chối xuất bản các tác phẩm hay xuất hiện hình ảnh đồng phục học sinh

Click để đọc thêm…