Kế hoạch được đề xuất bởi “Hiệp hội Luận lý Xuất bản”– tổ chức không có tên tiếng Anh, site, hay đại diện công khai chính thức nào, một tổ chức do Hiệp hội NXB Sách Nhật Bản điều hành.

Hiệp hội điều hành hệ thống “Nhãn Seinen”, phân biệt ero-manga 18+ với các manga khác đồng thời đảm bảo việc kiểm tra tuổi tác cũng như xếp các loại sách trên lên giá đặc biệt

Click để đọc thêm…