Thay mặt cho chủ tịch Takashi Atōda,các nhà văn thuộc Hội Nhà văn Nhật đã nói rằng dự luật đề xuất sẽ “vi phạm quyền tự do ngôn luận” và cho phép chính quyền xâm phạm vào đời tư của người dân

Click để đọc thêm…