Để kỉ niệm 90 năm ngày thành lập, Shueisha đang sửa đổi và tái bản series best-selling 20 volume Học lịch sử Nhật thông qua manga, series này lần đầu được xuất bản vào năm 1998. Đặc biệt các mangaka nổi tiếng sẽ vẽ lại bìa cho series nhân dịp đặc biệt này