Tạp chí máy tính Weekly ASCII sẽ bắt đầu đăng Android School of Flowers, một manga phát hành định kì với các nhân vật là các loại điện thoại Android khác nhau được chuyển hóa hình tượng thành các nữ sinh.

Weekly ASCII đã đăng các mẩu thiết kế nhân vật của Kayama như Elle G-chan (LG), Sam Sung-chan, Soni Eri-chan, Kashio Nko-chan (NEC Casio) …

Click để đọc thêm…